Depence 2 Fountain Module Laser Pangolin

Product code: Depence 2 Fountain Module      668     
4.67/5 in 3 times 
Pangolin
 • Fountain Module
 • Fountain Module
 • Fountain Module
Fountain Module
Fountain Module
Fountain Module

 • Price only applicable for overseas
 • Technical Support
 • Term of shipment: Ex-Works
 • Pick up at Hoang Bao Khoa LTD company
 • All shipping costs and risks, including export/import procedures, duty and others are on buyer’s account (Incoterm 2020)

Features

Depence 2 is the ideal platform to control and pre-viz your entire show
All the physical and controlled characteristics of the real equipment are simulated in real-time with pinpoint accuracy
Depence helps you eliminate the guess work out of visualizing your designs
 

Official Distributor Certificate
Depence  là một ứng dụng trực quan độc đáo được thiết kế cho các chuyên gia, những người cần mô phỏng cài đặt đa phương tiện với kết quả chính xác, chi tiết và thực tế.
Depence  là nền tảng lý tưởng để kiểm soát và xem trước toàn bộ chương trình của bạn. Tất cả các đặc tính vật lý và kiểm soát của thiết bị thực được mô phỏng trong thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối. Depence giúp bạn loại bỏ công việc phỏng đoán khi trực quan hóa các thiết kế của mình.

Tổng quan về sản phẩm

Cơ sở thủy động lực học

Ví dụ thủy động lực học đài phun nước Depence 2

Thiết bị mô-đun

Ví dụ về thiết bị mô-đun Depence 2

Có hàng trăm kết hợp thành phần có thể có trong công nghệ đài phun nước. Depence cho phép bạn kết nối các loại đầu phun khác nhau này với nhiều loại thiết bị chuyển động và đèn khác nhau.

Với Depence, giờ đây có thể chỉ cần “gắn” đồ đạc vào các đồ đạc khác. Điều này giúp dễ dàng kiểm tra nhanh các hoán vị khác nhau của hiệu ứng nước.

Kết nối thông minh


Ví dụ về kết nối thông minh Depence 2

Khái niệm phụ thuộc sáng tạo của chúng tôi cho phép bạn kết nối các thiết bị cố định ngay lập tức, chẳng hạn như vòi phun với van và van với máy bơm.

Các kết nối này sẽ được sử dụng để tính toán thủy động lực học và chiếu sáng. Trong thực tế, các kết nối này có thể được so sánh đơn giản với các đường ống và cáp lắp đặt trong thế giới thực.

 • Price only applicable for overseas
 • Technical Support
 • Term of shipment: Ex-Works
 • Pick up at Hoang Bao Khoa LTD company
 • All shipping costs and risks, including export/import procedures, duty and others are on buyer’s account (Incoterm 2020)

Contact

Business hours

Monday 7:30 AM - 5:00 PM
Tuesday 7:30 AM - 5:00 PM
Wednesday    7:30 AM - 5:00 PM
Thursday 7:30 AM - 5:00 PM
Friday 7:30 AM - 5:00 PM
Saturday 7:30 AM - 5:00 PM

FAQs

Does the company offer free shipping?

Free shipping for local order over $22. Oversea buyers will pay for shipping cost under Ex-work term.

Depence 2 Fountain Module has a discount?

This price is the best to you now.

Which brand does Depence 2 Fountain Module belongs to?

Depence 2 Fountain Module belongs to Pangolin. Over 35 years of development and building, Pangolin has established itself as a global leader in offering software and hardware solutions for the entertainment and laser light show sectors.

How long is the warranty of Depence 2 Fountain Module?

Depence 2 Fountain Module is 0 months of warranty.

Does HoangBaoKhoa support for installment?

Yes, installment payment via credit card.