Lighting

Lighting | Ánh sáng Laser viết tắt của cụm từ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, có nghĩa là "khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích".

Tìm theo thương hiệu

 • Behringer
  Turbosound
 • Lab Gruppen
  18 Sound
 • Hercules
  Tasker
 • SKB
  Tannoy
 • Midas
  Klark Teknik
 • Lake
  McCauley
 • BaoMic
  Fulinda
 • Kingta
  IBO
 • TC HELICON
  tc Electronic
 • Denon
  AURATONE
 • Bugera
  WAVES
 • Aston Microphone
  Meyer Sound
 • Pangolin
  Kvant
 • Unity Laser
  Rean
 • Neutrik

Hướng dẫn