Flight Cases

Flight Cases
Case (Raw 1.7,3) Hộp đựng Laser Unity
 82    
Unity Laser
Case (Raw 1.7,3) là sự bảo vệ cần thiết cho các hệ thống laser Unity
Được làm từ nhựa ABS và có các miếng đệm xốp bên trong
Chờ đặt hàng
KVANT flight case B (B-Brush 3, 6.8, 10 | B-Berry 2-units | CM6,6.8,10,15
 158    
Kvant
Lớp bảo vệ cần thiết cho máy chiếu laze KVANT
Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, chống sốc, chống bám bụi
3x tay xách, 1x tay cầm mở rộng có thể thu vào, có bánh xe
Chờ đặt hàng
KVANT flight case A (CM2,3,3.4)
 189    
Kvant
Lớp bảo vệ cần thiết cho máy chiếu laze KVANT
Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, chống sốc, chống bám bụi
1x quai xách, không có bánh xe
Chờ đặt hàng
Case (Raw 5) Hộp đựng Laser Unity
 134    
Unity Laser
Case (Raw 5) là sự bảo vệ cần thiết cho các hệ thống laser Unity
Được làm từ nhựa ABS và có các miếng đệm xốp bên trong
Chờ đặt hàng
KVANT flight case C (Atom/Spectrum)
 132    
Kvant
Lớp bảo vệ cần thiết cho máy chiếu laze KVANT
Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, chống sốc, chống bám bụi
3x tay xách, 1x tay cầm mở rộng có thể thu vào, có bánh xe
Chờ đặt hàng
KVANT flight case D (B-Berry Cluster 6-unit)
 103    
Kvant
Lớp bảo vệ cần thiết cho máy chiếu laze KVANT
Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, chống sốc, chống bám bụi
3x tay xách, 1x tay cầm mở rộng có thể thu vào, có bánh xe
Chờ đặt hàng
KVANT flight case E (Laser-LED bars - 5-units)
 107    
Kvant
Lớp bảo vệ cần thiết cho máy chiếu laze KVANT
Chống nước theo tiêu chuẩn IP67, chống sốc, chống bám bụi
Chờ đặt hàng
Case (Raw 10) Hộp đựng Laser Unity
 105    
Unity Laser
Case (Raw 10) là sự bảo vệ cần thiết cho các hệ thống laser Unity
Được làm từ nhựa ABS và có các miếng đệm xốp bên trong
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.