Hộp SKB đuôi ngắn

Hộp SKB đuôi ngắn 2U, 3U, 6U
SKB 1SKB-R3S
 205.839     Case Đuôi Ngắn
SKB
4.350.000
Exterior Depth: 16.00 in (40.64 cm)
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm)
Exterior Height: 8.00 in (20.32 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R4S Case Đuôi Ngắn
 849.888     CASE SKB ĐUÔI NGẮN
SKB
4.940.000
Exterior Depth
16.00 in (40.64 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm)
Exterior Height: 9.63 in (24.45 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R2S Hộp đựng đuôi ngắn
 152.424     Case Đuôi Ngắn
SKB
4.120.000
Interior Width: 19.00 in (48.26 cm)
Interior Height: 3.50 in (8.89 cm)
Rackable Depth: 10.70 in (27.18 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R6S Case Đuôi Ngắn
 148.151     Case Đuôi Ngắn
SKB
5.860.000
Exterior Depth:16.00 in (40.64 cm)
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 13.25 in (33.66 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh