Hộp SKB đuôi ngắn

Hộp SKB đuôi ngắn 2U, 3U, 6U
1SKB-R3S Tủ âm thanh - Hộp đựng đuôi ngắn SKB
 185,294,423     Case Đuôi Ngắn
SKB
4,750,000
Chiều sâu: 16,00 in (40,64 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 8,00 in (20,32 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
1SKB-R4S Tủ âm thanh - Case Đuôi Ngắn SKB
 764,940,054     CASE SKB ĐUÔI NGẮN
SKB
5,400,000
Chiều sâu : 16,00 in (40,64 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 9,63 in (24,45 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
1SKB-R2S Tủ âm thanh - Hộp đựng đuôi ngắn SKB
 137,205,584     Case Đuôi Ngắn
SKB
4,500,000
Chiều rộng bên trong: 19,00 in (48,26 cm)
Chiều cao bên trong: 3,50 in (8,89 cm)
Chiều sâu: 10,70 in (27,18 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
1SKB-R6S Tủ âm thanh - Case Đuôi Ngắn SKB
 133,370,622     Case Đuôi Ngắn
SKB
6,420,000
Chiều sâu: 16,00 in (40,64 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 13,25 in (33,66 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh