• Thương hiệu Turbosound
 • Thương hiệu Behringer
 • Thương hiệu Meyer Sound
 • Thương hiệu Lab Gruppen
 • Thương hiệu TASKER
 • Thương hiệu SKB
 • Thương hiệu Midas
 • Thương hiệu Klark Teknik
 • Thương hiệu Lake
 • Thương hiệu McCauley - Loa chính thức tại WorldCup 2018
 • Thương hiệu TC HELICON
 • Thương hiệu tc Electronic
 • Thương hiệu Denon
 • Thương hiệu AURATONE
 • Thương hiệu Bugera

Microphones

Hoàng Bảo Khoa là nhà phân phối Microphone Hội Nghị - Micro Hội Nghị Không Dây, Micro Karaoke, Micro Cài áo, Micro Phòng Thu chính hãng Behringer, Aston, BaoMic,Fulinda với giá tốt nhẩt