Củ loa bass 6.5inch từ Neo

Củ loa bass rời 6.5 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
6ND410 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 180W 8/16Ω 18 Sound
 573,399    
Eighteen Sound
3,450,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) edgewound aluminum voice coil.
Công suất 180W.
Công suất liên tục 240W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND410 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 180W 8/16Ω 18 Sound
 462,122    
Eighteen Sound
3,450,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 102 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) edgewound aluminum voice coil.
Công suất 180W.
Công suất liên tục 240W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB420 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound
 655,930    
Eighteen Sound
3,460,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 100 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB420 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound
 421,970    
Eighteen Sound
3,460,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 100 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NTLW2000 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 320W 8/16Ω 18 Sound
 984,519    
Eighteen Sound
3,930,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 93 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 320W.
Công suất liên tục 600W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NTLW2000 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 320W 8/16Ω 18 Sound
 442,690    
Eighteen Sound
3,930,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 93 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 320W.
Công suất liên tục 600W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound
 661,084    
Eighteen Sound
3,300,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 94 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound
 732,024    
Eighteen Sound
3,300,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 92,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB900 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 554,166    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Chờ đặt hàng
6NMB900 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 521,365    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Chờ đặt hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 860,619    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 92,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.