Củ loa bass 17 từ Neo

Củ loa bass rời 6.5 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
6ND410 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 180W 8/16Ω 18 Sound
 190,972    
18 Sound
3,450,000
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) edgewound aluminum voice coil.
Công suất 180W.
Công suất liên tục 240W.
Nam châm từ neodymium.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND410 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 180W 8/16Ω 18 Sound
 153,895    
18 Sound
3,450,000
Độ nhạy trung bình 102 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) edgewound aluminum voice coil.
Công suất 180W.
Công suất liên tục 240W.
Nam châm từ neodymium.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB420 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound
 218,531    
18 Sound
3,460,000
Độ nhạy trung bình 100 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB420 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound
 140,559    
18 Sound
3,460,000
Độ nhạy trung bình 100 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NTLW2000 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 320W 8/16Ω 18 Sound
 328,033    
18 Sound
3,930,000
Độ nhạy trung bình 93 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 320W.
Công suất liên tục 600W.
51 mm (2 in) voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NTLW2000 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 320W 8/16Ω 18 Sound
 147,369    
18 Sound
3,930,000
Độ nhạy trung bình 93 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 320W.
Công suất liên tục 600W.
51 mm (2 in) voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound
 220,086    
18 Sound
3,300,000
Độ nhạy trung bình 94 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound
 243,907    
18 Sound
3,300,000
Độ nhạy trung bình 92,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
6NMB900 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 184,682    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
6NMB900 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 173,732    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
44 mm (1 3/4 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W.
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
6ND430 Củ loa Bass 6.5inch - 1,7 tấc Neodymium 200W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 286,805    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 92,5 dB SPL 1W / 1m.
45 mm (1,77 in) aluminum voice coil.
Công suất 200W
Công suất liên tục 260W.
Nam châm từ neodymium.
Chờ đặt hàng