Stage & Patch Boxes

 
SB3712F-F Hộp cáp line 12 line Tasker
 161    
Tasker
21,876,000
Thân bằng polyetylen
Khung Nhôm
Được lắp ráp bởi Tasker®
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NSB1A-8/4 Hộp cáp 8 in 4 out Rean - Giá Call
 356,657    
Rean
Loại A, chiều dài 1, 8 IN (cái / gửi) và 4 OUT (đực / trở lại)
Chiều rộng: 134 mm, chiều cao: 79 mm, chiều dài: 132 mm
Còn hàng
NSB2B-16/0 Hộp Capline 12 in 4 out Rean- Giá Call
 1,850    
Rean
Loại B, chiều dài 2, 16 IN (cái)
Chiều rộng: 117mm, chiều cao: 79mm, chiều dài: 252mm
Còn hàng
NSB2A-12/4 Hộp Capline 16 in Rean- Giá Call
 1,026    
Rean
Type A, length 2, 12 IN (cái ) và 4 OUT (đực)
Chiều rộng: 134 mm, chiều cao: 79 mm, chiều dài: 252 mm
Còn hàng
NSB4A-40/8 Hộp cáp 40 in 8 out Rean - Giá Call
 508,630    
Rean
Loại A, chiều dài 4, 40 IN (cái/ gửi) và 8 OUT (đực / trở lại)
Chiều rộng: 134 mm, chiều cao: 79 mm, chiều dài: 491 mm
Còn hàng
NSB1C-8/0 Hộp cáp 8 in Rean - Giá Call
 330,304    
Rean
Loại C, chiều dài 1, 8 IN (cái / gửi)
Chiều rộng: 87 mm, chiều cao: 77 mm, chiều dài: 132 mm
Còn hàng