Bộ âm thanh Nhà Thờ

hệ thống âm thanh cho nhà thờ
Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Behringer khoảng 100m2
 114,908,607    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Behringer khoảng 200m2
 105,826,808    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Behringer khoảng 350m2
 224,347,802    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Turbosound khoảng 100m2
 61,739,148    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Turbosound khoảng 200m2
 87,112,133    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
SSTUR350M Bộ âm thanh Nhà Thờ thương hiệu Turbosound khoảng 350m2
 61,960,184    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Thờ Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng