Beyond Laser Design Software

Beyond Laser Design Software
BEYOND Upgrade | Nâng cấp phần mềm BEYOND - giá call
 19,420    
Pangolin
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.
Còn hàng
Kinetic Lights plugin cho BEYOND - giá call
 15,185    
Pangolin
Thiết lập này có thể được thực hiện trực tiếp từ phần mềm BEYOND
Được điều khiển bên ngoài bằng giao thức DMX hoặc ArtNET
Còn hàng
BEYOND License Phần mềm điều khiển đa phương tiện - Giá Call
 38,932    
Pangolin
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Còn hàng