Beyond Laser Design Software

Beyond Laser Design Software
Upgrade BEYOND Essentials to Advanced | Nâng cấp phần mềm BEYOND (Lifetime)
 58,421    
Pangolin
19,970,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Kinetic Lights plugin cho BEYOND Pangolin (lifetime, hardware)
 45,915    
Pangolin
15,030,000
Thiết lập này có thể được thực hiện trực tiếp từ phần mềm BEYOND
Được điều khiển bên ngoài bằng giao thức DMX hoặc ArtNET
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Essentials software Phần mềm điều khiển đa phương tiện Pangolin (lifetime, hardware)
 117,441    
Pangolin
21,880,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Ultimate software Phần mềm điều khiển đa phương tiện Pangolin (lifetime, hardware)
 194    
Pangolin
94,120,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Advanced software Phần mềm điều khiển đa phương tiện (lifetime, hardware)
 208    
Pangolin
40,880,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Upgrade BEYOND Essentials to Ultimate | Nâng cấp phần mềm BEYOND (Lifetime)
 260    
Pangolin
73,210,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Upgrade BEYOND Advanced to Ultimate | Nâng cấp phần mềm BEYOND (Lifetime)
 193    
Pangolin
54,190,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Kinetic Lights plugin cho BEYOND Pangolin (lifetime, account)
 193    
Pangolin
15,030,000
Thiết lập này có thể được thực hiện trực tiếp từ phần mềm BEYOND
Được điều khiển bên ngoài bằng giao thức DMX hoặc ArtNET
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Kinetic Lights plugin cho BEYOND Pangolin (1-month license, account)
 252    
Pangolin
1,530,000
Thiết lập này có thể được thực hiện trực tiếp từ phần mềm BEYOND
Được điều khiển bên ngoài bằng giao thức DMX hoặc ArtNET
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Advanced software Phần mềm điều khiển đa phương tiện (lifetime, account)
 373    
Pangolin
40,880,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Ultimate software Phần mềm điều khiển đa phương tiện Pangolin (lifetime, account)
 217    
Pangolin
94,120,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
BEYOND Essentials software Phần mềm điều khiển đa phương tiện Pangolin (lifetime, account)
 224    
Pangolin
21,880,000
Phần mềm điều khiển đa phương tiện và laser chuyên nghiệp hàng đầu thế giới
Lựa chọn Hardware hoặc Account
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.