Thiết bị quản lý loa

Thiết bị quản lý loa, bộ DSP
DCX2496LE Bộ Crossover số Behringer
 7,250,814    
Behringer
8,900,000
2 đầu vào analog và 6 đầu ra analog
Bộ chuyển đổi 96 kHz
60 cài đặt trước nội bộ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
LM 26 Processor DSP Processor 2 x 6 Lake
 8,181,394    
Lake
99,430,000
Bộ xử lý loa âm thanh kỹ thuật số Lake hiệu suất cao để quản lý loa và kiểm soát hệ thống vô song
Nâng cao Cosine Equalization cộng với pha tuyến tính và giao cắt cổ điển cho khả năng định hình âm thanh tối ưu
Các nhóm Lake có thể định cấu hình cung cấp các điều chỉnh thông số không phá hủy đồng thời trên tất cả các nền tảng của Lake
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
LM 44 DSP Processor 4 x 4 Lake
 4,815,917    
Lake
114,730,000
Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số Lake quản lý loa và kiểm soát hệ thống vô song
Nâng cao Cosine Equalization với pha tuyến tính và giao cắt cổ điển cho âm thanh tối ưu
Các nhóm Lake có thể cung cấp các điều chỉnh thông số đồng thời trên tất cả các nền tảng của Lake
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Galileo Galaxy 408 Meyer Sound DSP Network Platform
 3,824,875    
Meyer Sound
Galileo GALAXY harnesses open-source AVB technology to extend a new level of audio control in driving and aligning loudspeaker systems with multiple zones.
Chờ đặt hàng
So sánh
DCX2496 Bộ Crossover số Behringer
 12,103,333    
Behringer
9,720,000
3 đầu vào analog và 6 đầu ra analog
Bộ chuyển đổi 96 kHz
Tốc độ lấy mẫu từ 32 đến 96 kHz
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Remote Monitoring Meyer Sound RMServer
 2,478,979    
Meyer Sound
Get the best out of your sound systems by reporting the exact status of every loudspeaker
And how much power is being applied, at any time.
Chờ đặt hàng
So sánh
Galileo Galaxy 816 Meyer Sound DSP Network Platform
 3,731,448    
Meyer Sound
Chờ đặt hàng
So sánh