Loudspeaker Management

Loudspeaker Management Systems
LM 44 Processor 2 x 6 X-Over / 4x4 Matrix Lake
 951    
Lake
105.600.000
Audio System Processor With Raised Cosine EQ
Simultaneous Cross-Platform Parameter Adjustments for Loudspeaker Management
System Control in High Performance Applications
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DCX2496LE Bộ Xử Lý Tín Hiêụ Behringer
 1.498    
Behringer
6.480.000₫
6.160.000
Ultra-High Precision Digital 24-Bit/96 kHz
Loudspeaker Management System
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
LM 26 Processor 2 x 6 X-Over / 4x4 Matrix Lake
 1.698    
Lake
92.400.000₫
87.780.000
Audio System Processor With Raised Cosine EQ
Simultaneous Cross-Platform Parameter Adjustments for Loudspeaker Management
System Control in High Performance Applications
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DCX2496 Bộ Xử Lý Tín Hiêụ Behringer
 2.513    
Behringer
7.260.000₫
6.900.000
Ultra-High Precision Digital 24-Bit/96 kHz
Loudspeaker Management System
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Galileo Galaxy-816 Meyer Sound DSP Giá Call
 649    
Meyer Sound
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Galileo Galaxy-408 Meyer Sound DSP Giá Call
 786    
Meyer Sound
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Remote Monitoring Meyer Sound RMServer - GIá Call
 509    
Meyer Sound
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Galileo Galaxy-816AES3 Meyer Sound DSP Giá Call
 787    
Meyer Sound
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh