Thiết bị quản lý loa

Thiết bị quản lý loa, bộ DSP
DCX2496LE Bộ Crossover số Behringer
 362.096    
Behringer
7.090.000
Ultra-High Precision Digital 24-Bit/96 kHz
Loudspeaker Management System
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
LM 26 Processor DSP Processor 2 x 6 Lake
 408.907    
Lake
92.400.000
Bộ xử lý loa âm thanh kỹ thuật số Lake hiệu suất cao để quản lý loa và kiểm soát hệ thống vô song
Nâng cao Cosine Equalization cộng với pha tuyến tính và giao cắt cổ điển cho khả năng định hình âm thanh tối ưu
Các nhóm Lake có thể định cấu hình cung cấp các điều chỉnh thông số không phá hủy đồng thời trên tất cả các nền tảng của Lake
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DCX2496 Bộ Crossover số Behringer
 604.853    
Behringer
7.860.000
Ultra-High Precision Digital 24-Bit/96 kHz
Loudspeaker Management System
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
LM 44 DSP Processor 4 x 4 Lake
 240.662    
Lake
105.600.000
Bộ xử lý hệ thống âm thanh kỹ thuật số Lake hiệu suất cao để quản lý loa và kiểm soát hệ thống vô song
Nâng cao Cosine Equalization cộng với pha tuyến tính và giao cắt cổ điển cho khả năng định hình âm thanh tối ưu
Các nhóm Lake có thể định cấu hình cung cấp các điều chỉnh thông số không phá hủy đồng thời trên tất cả các nền tảng của Lake
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Galileo Galaxy 408 Meyer Sound DSP Network Platform
 191.210    
Meyer Sound
Galileo GALAXY harnesses open-source AVB technology to extend a new level of audio control in driving and aligning loudspeaker systems with multiple zones.
Chờ đặt hàng
So sánh
Galileo Galaxy 816 Meyer Sound DSP Network Platform
 186.543    
Meyer Sound
Chờ đặt hàng
So sánh
Remote Monitoring Meyer Sound RMServer
 123.934    
Meyer Sound
Get the best out of your sound systems by reporting the exact status of every loudspeaker
And how much power is being applied, at any time.
Chờ đặt hàng
So sánh