Củ loa bass 20 từ Neo

Củ loa bass rời 8 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
8NMB420 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 280W 4/8/16Ω 18 Sound
 188,394    
18 Sound
3,790,000
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
51mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NMB420 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 280W 4/8/16Ω 18 Sound
 213,439    
18 Sound
3,790,000
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
51mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NW650 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 300W 8/16Ω 18 Sound
 409,624    
18 Sound
4,210,000
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) aluminum edgewound voice coil
Công suất 300W
Công suất liên tục 600W.
Sự dịch chuyển cao cho độ rõ nét và đột phá tần số thấp.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NW650 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 300W 8/16Ω 18 Sound
 265,050    
18 Sound
4,210,000
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2.5 in) aluminum edgewound voice coil
Công suất 300W
Công suất liên tục 600W.
Sự dịch chuyển cao cho độ rõ nét và đột phá tần số thấp.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NTLW2000 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound
 134,996    
18 Sound
4,240,000
Độ nhạy trung bình 97,5 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
51 mm (2 in) CCAW voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NTLW2000 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound
 144,310    
18 Sound
4,240,000
Độ nhạy trung bình 96,5 dB SPL 1W / 1m
Động cơ siêu tuyến tính Tetracoil.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
51 mm (2 in) CCAW voice coil.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NMB750 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound
 208,302    
18 Sound
6,480,000
Độ nhạy trung bình 96,5 dB SPL 1W/1m.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
75 mm (3 in) Interleaved sandwich voice coil.
Nam châm từ Neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NMB750 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 350W 8/16Ω 18 Sound
 201,718    
18 Sound
6,480,000
Độ nhạy trung bình 96,5 dB SPL 1W/1m.
Công suất 350W.
Công suất liên tục 700W.
75 mm (3 in) Interleaved sandwich voice coil.
Nam châm từ Neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
8NMB420 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 280W 4/8/16Ω 18 Sound
 244,214    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
51mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
8NM610 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 400W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 159,522    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 104 dB SPL 1W / 1m
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400W.
Công suất liên tục 600W.
Nam châm từ neodymium lực cao.
Chờ đặt hàng
8NM610 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Neodymium 400W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 212,840    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 104 dB SPL 1W / 1m
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400W.
Công suất liên tục 600W.
Nam châm từ neodymium lực cao.
Chờ đặt hàng