Ampli đèn Guitar Bass

Amply guitar Bass chạy bóng đèn Bugera
BV1001T Tube Bass Head Amply Bugera
 22.117    
Bugera
10.890.000
Tube preamp with 3x 12AX7 tubes
Class D power amp
Power: 2000 W
Optical compressor
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh