Củ loa bass 18icnh từ Neo

Củ loa bass rời 18 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
18NLW9400 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1200W 4/8Ω 18 Sound
 536,470    
Eighteen Sound
10,050,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 1200W
Công suất liên tục 2400W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
18NLW4100 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1500W 8Ω 18 Sound
 537,273    
Eighteen Sound
10,380,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96,5 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Hành trình dịch chuyển từ đỉnh đến điểm cuối của củ loa là 60mm
Công suất 1500W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
18NLW9601 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound
 559,033    
Eighteen Sound
17,100,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m
135 mm (5.3 in) split winding four layers ISV aluminum voice coil
Công suất 1800W
Công suất liên tục 3600W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
18NLW9601 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound
 455,746    
Eighteen Sound
17,100,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m
135 mm (5.3 in) split winding four layers ISV aluminum voice coil
Công suất 1800W
Công suất liên tục 3600W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
18NLW9601C Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 8Ω 18 Sound - Giá call
 614,823    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
135 mm (5.3 in) split winding four layers ISV aluminum voice coil
Công suất 1800W.
Công suất liên tục 3600W.
Chờ đặt hàng
18NLW4000 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1500W 8Ω 18 Sound - Giá call
 948,753    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 1500W
Công suất liên tục 3200W
Chờ đặt hàng
18iDSDS Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 2Ω 18 Sound - Giá call
 621,683    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
135mm (5.3") split winding, four layer ISV copper voice coil
Công suất: 1800W
Công suất liên tục: 3600W
Chờ đặt hàng
18NLW9400 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1200W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 754,161    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 1200W
Công suất liên tục 2400W
Chờ đặt hàng
18NLW4500 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 573,258    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m
115mm (4.5in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 1800W
Công suất liên tục 3600W
Chờ đặt hàng
18NLW4500 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 372,204    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96.5 dB SPL 1W / 1m
115mm (4.5in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 1800W
Công suất liên tục 3600W
Chờ đặt hàng
18NTLW5000 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 639,646    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
Dual 115mm (4,5 in) Tetracoil Aluminum Voice coil
Công suất 1800W
Công suất liên tục 4000W
Chờ đặt hàng
18NTLW5000 Củ loa Bass 18inch - 5 tấc Neodymium 1800W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 531,864    
Eighteen Sound
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m
Dual 115mm (4,5 in) Tetracoil Aluminum Voice coil
Công suất 1800W
Công suất liên tục 4000W
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.