Tủ main có bánh xe

Tủ máy dạng rack
1SKB-R6UW Tủ âm thanh - Case 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe SKB
 1,564,422,916    
SKB
10,150,000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 15.00 in (38.10 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
SKB 1SKB-RCB Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
 10,211    
SKB
4,800,000
Carton Length: 24 in (60.96 cm)
Carton Width: 21 in (53.34 cm)
Carton Height: 8 in (20.32 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R8UW Tủ âm thanh - Case SKB 8U Có Tay Nắm & Bánh Xe SKB
 1,866,340,242    
SKB
10,980,000
Exterior Depth: 26.75 in (67.95 cm)
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm)
Exterior Height: 18.50 in (46.99 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R4UW Tủ âm thanh - Case 4U Có Tay Cầm, Bánh Xe SKB
 568    
SKB
8,920,000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 11.50 in (29.21 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.