Tủ main có bánh xe

Tủ máy dạng rack
SKB 1SKB-R6UW Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
 8.910     Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
7.500.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 15.00 in (38.10 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R8UW Case SKB 8U Có Tay Nắm & Bánh Xe
 10.646     Case SKB 8U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
8.310.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height:18.50 in (46.99 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
1SKB-R4UW Case 4U Có Tay Cầm, Bánh Xe
 5.894     CASE SKB 4U, CÓ TAY CẦM, BÁNH XE
SKB
6.380.000
Exterior Depth: 26.50 in ( 67.31 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 11.50 in (29.21 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh