Tủ main có bánh xe

Tủ máy dạng rack
1SKB-R6UW Tủ âm thanh - Case 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe SKB
 1,564,422,406     Case SKB 6U Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
10,150,000
Chiều sâu: 26,50 in (67,31 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 15,00 in (38,10 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R8UW Tủ âm thanh - Case SKB 8U Có Tay Nắm & Bánh Xe SKB
 1,866,336,952     Case 1SKB-R8UW Có Tay Nắm & Bánh Xe
SKB
10,980,000
Chiều sâu: 26,50 in (67,31 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao : 18,50 in (46,99 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R4UW Tủ âm thanh - Case 4U Có Tay Cầm, Bánh Xe SKB
 1,063,286,510     CASE SKB 4U, CÓ TAY CẦM, BÁNH XE
SKB
8,920,000
Chiều sâu: 26,50 in (67,31 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 11,50 in (29,21 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng