Bộ cấp nguồn Phantom 48V

Bộ cấp nguồn Phantom 48V là thiết bị cung cấp nguồn điện 48V DC cho microphone condenser, giúp nâng cao chất lượng âm thanh và hiệu suất hoạt động của microphone.

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00