Phân tần âm thanh

Bộ chia tần số chủ động
CX3400 V2 Bộ Crossover 2 in 4 out Behringer
 1,351,716,140    
Behringer
3,830,000
High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover
Limiters, Adjustable Time Delays
CD Horn Correction
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CX2310 V2 Bộ Crossover 2 in 3 out Behringer
 1,191,102,173    
Behringer
3,030,000
High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover
Subwoofer Output
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.