Phân tần âm thanh

Bộ chia tần số chủ động
CX2310 V2 Bộ Crossover 2 in 3 out Behringer
 13.237    
Behringer
2.560.000
High-Precision Stereo 2-Way/Mono 3-Way Crossover
Subwoofer Output
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CX3400 V2 Bộ Crossover 2 in 4 out Behringer
 15.278    
Behringer
3.260.000
High-Precision Stereo 2-Way/3-Way/Mono 4-Way Crossover
Limiters, Adjustable Time Delays
CD Horn Correction
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh