Studio monitors

Loa Kiểm Âm là thiết bị phòng thu cần thiết để đánh giá chất lượng âm thanh, đảm bảo sự chính xác trong quá trình thu âm và mix âm.

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00