Phân tần loa

XOVER 8CX401F Phân tần loa 18 Sound
 17,791    
Eighteen Sound
1,610,000
Xuất xứ: Ý
Pha lý tưởng và đáp ứng tần số phù hợp với củ loa 8CX401F
Linh kiện chất lượng cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
XOVER 12NCX750 Phân tần loa 18 Sound
 3,258    
Eighteen Sound
2,200,000
Xuất xứ: Ý
Pha lý tưởng và đáp ứng tần số phù hợp với củ loa 12NCX750 và 12NCX750H
Linh kiện chất lượng cao
Mạch bảo vệ củ loa với tần số cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
XOVER 15NCX750 Phân tần loa 18 Sound
 2,206    
Eighteen Sound
2,260,000
Xuất xứ: Ý
Pha lý tưởng và đáp ứng tần số phù hợp với củ loa 15NCX750 và 15NCX750H
Linh kiện chất lượng cao
Mạch bảo vệ củ loa với tần số cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
XOVER 15NCX910 Phân tần loa 18 Sound
 2,210    
Eighteen Sound
2,390,000
Xuất xứ: Ý
Pha lý tưởng và đáp ứng tần số phù hợp với củ loa 15NCX910
Linh kiện chất lượng cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.