Túi SKB có dây đeo

Túi SKB có quai đeo vai
SKB 1SKB-UB2020 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 25.330     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.700.000
Exterior Length: 21.00 in ( 53.34 cm )
Exterior Width: 20.75 in (52.71 cm )
Exterior Depth: 6.50 in (6.50 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1515 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 23.599     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.120.000
Exterior Length: 16.38 in (41.59 cm )
Exterior Width: 15.75in (40.01 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1818 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 162.791     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.340.000
Exterior Length: 19.25 in ( 48.90 cm )
Exterior Width: 18.75 in (47.63 cm )
Exterior Depth: 6.00 in (15.24 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-UB1212 Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
 158.701     Túi Đựng Dụng Cụ Có Đệm Lót Dây Đeo & Tay Nắm
SKB
1.050.000
Exterior Length: 13.50 in ( 34.29 cm )
Exterior Width: 12.75 in (32.39 cm )
Exterior Depth: 5.00 in (12.70 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh