Tủ mixer

Tủ mixer amply 6u
SKB 1SKB-R102W Mixer Amply DSP - Handle
 7.278    
SKB
9.280.000
Exterior Length: 27.83 in (70.68 cm)
Exterior Width: 23.50 in (59.69 cm)
Exterior Depth: 15.63 in (39.69 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R1906 Case Mixer
 6.504    
SKB
9.510.000
Exterior Length: 25.50 in (64.77 cm)
Exterior Width: 26.00 in (66cm)
Exterior Height:16.00 in (40.64 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB19-R1406 Case Mixer
 7.092     Case Mixer
SKB
18.610.000
Interior Width: 19.00 in (48.26 cm)
Interior Height: 24.00 in (60.96 cm )
Rackable Depth: 26.00 in (66.04 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R106 Case Mixer Amply DSP
 9.438    
SKB
8.510.000
Exterior Length: 23.25 in (59.06 cm)
Exterior Width: 23.50 in (59.69 cm)
Exterior Depth: 21.25 in (53cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh