Củ loa bass 15inch từ thường

Củ loa bass rời 15 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
TS-15W300/8A Củ loa Bass từ thường 300W 4 tấc Turbosound
 714,294,478     300 Watt 15inch
Turbosound
2,950,000
Củ loa rời 4 tấc theo cái
Công suất Continuous 300w RMS, max 1200 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15MB700 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 400W 8Ω 18 Sound
 425,737    
Eighteen Sound
4,750,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 103 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400W.
Công suất liện tục 600W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15W500 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 350W 8Ω 18 Sound
 747,448    
Eighteen Sound
3,950,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 100,5dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 350W.
Công suất liện tục 500W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15MB650 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 400W 8Ω 18 Sound
 475,565    
Eighteen Sound
5,580,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 101,5 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 400W
Công suất liện tục 600W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15W700 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 450W 4/8Ω 18 Sound
 801,357    
Eighteen Sound
4,960,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15W750 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 600W 4/8Ω 18 Sound
 546,404    
Eighteen Sound
5,100,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 600W
Công suất liên tục 1200W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15W930 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 500W 8Ω 18 Sound
 493,391    
Eighteen Sound
5,730,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) edgewound copper voice coil.
Công suất 500W
Công suất liên tục 800W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15MB1000 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 850W 8Ω 18 Sound
 395,633    
Eighteen Sound
7,040,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 850W.
Công suất liên tục 1200W
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15LW1401 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 1000W 4/8Ω 18 Sound
 421,910    
Eighteen Sound
6,960,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 1000W.
Công suất liên tục 1400W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15LW2400 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 1200W 4/8Ω 18 Sound
 474,993    
Eighteen Sound
7,050,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 1200W.
Công suất liên tục 2400W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15TLW3000 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 1500W 4/8Ω 18 Sound
 477,494    
Eighteen Sound
9,550,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 95.5 dB 1W / 1m.
Công suất 1500W.
Công suất liên tục 3000W.
100mm (4in) ISV Tetracoil technology for maximum power handling.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
15LW1500 Củ loa Bass 15inch - 4 tấc Ferrite 1000W 8Ω 18 Sound
 432,690    
Eighteen Sound
7,400,000
Xuất xứ: Ý
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
100 mm (4 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 1000W
Công suất liên tục 1400W.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.