Phụ tùng bộ xử lý tín hiệu

Phụ tùng bộ xử lý tín hiệu (signal processor) là các thành phần và linh kiện cấu thành nên bộ xử lý, được sử dụng để xử lý và biến đổi tín hiệu âm thanh.
Y00-00000-93115 Motor fader Behringer X-Touch
 18    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Motor fader Behringer X-Touch
Còn hàng
Q05-CAP03-00102 Bo fader 3 kênh Behringer X-TOUCH ONE
 10    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bo fader 3 kênh Behringer X-TOUCH ONE
Còn hàng
Q05-CAP01-00102 Main bo Behringer X-TOUCH ONE
 14    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Main bo Behringer X-TOUCH ONE
Còn hàng
Q04-B1X00-07000 Main bo X-TOUCH Behringer
 36    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Main bo X-TOUCH
Còn hàng
Q05-B0S02-00102 Bo input DCX2496LE Behringer
 22    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bo input DCX2496LE
Còn hàng
Q06-B0S00-00000 Bộ nguồn DCX2496LE Behringer
 21    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bộ nguồn DCX2496LE
Còn hàng
Q05-03600-02000 Bộ nguồn DCX2496 Behringer
 26    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bộ nguồn DCX2496
Còn hàng
Q05-B6H01-00102 Main bo DCX2496 Behringer
 27    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Main bo DCX2496
Còn hàng
Q05-B3L03-00105 Bo fader X-TOUCH COMPACT Behringer
 40    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bo fader X-TOUCH COMPACT
Còn hàng
Q05-B3L01-00105 Main bo X-TOUCH COMPACT Behringer
 39    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Main bo X-TOUCH COMPACT
Còn hàng
Q05-B3L02-00106 Bộ nguồn X-TOUCH COMPACT Behringer
 25    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Bộ nguồn X-TOUCH COMPACT
Còn hàng
Q05-B3M01-00103 Main bo X-TOUCH MINI Behringer
 24    
Behringer
Phụ tùng chính hãng
Main bo X-TOUCH MINI
Còn hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.