Bộ thu phát không dây

Bộ thu phát tín hiệu âm thanh không dây Chính hãng Klark Teknik
DW 20T Bộ Phát Tín Hiệu Klark Teknik
 7,795,639    
Klark Teknik
2,800,000
Bộ phát âm thanh nổi không dây 2,4 GHz
Phát âm thanh stereo hiệu suất cao
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DW 20R Bộ Thu Tín Hiệu Klark Teknik
 4,183,101    
Klark Teknik
2,520,000
Bộ thu âm thanh nổi không dây 2,4 GHz
Phát âm thanh nổi hiệu suất cao
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DW 20BR Bộ Thu Âm Thanh Bluetooth Klark Teknik
 10,221,646    
Klark Teknik
2,520,000
Bộ thu âm thanh nổi không dây Bluetooth
Phát âm thanh stereo hiệu suất cao
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh