Bộ thu phát không dây

Bộ thu phát tín hiệu âm thanh không dây Chính hãng Klark Teknik
DW 20T Bộ Phát Tín Hiệu Klark Teknik
 15.855    
Klark Teknik
2.100.000
2.4 GHz Wireless Stereo Transmitter
High-Performance Stereo Audio Broadcasting
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DW 20BR Bộ Thu Âm Thanh Bluetooth Klark Teknik
 20.035    
Klark Teknik
2.100.000
Bluetooth Wireless Stereo Receiver
High-Performance Stereo Audio Broadcasting
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DW 20R Klark Teknik Instrument
 8.449    
Klark Teknik
2.100.000
2.4 GHz Wireless Stereo Receiver
High-Performance Stereo Audio Broadcasting
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh