Loa Column Passive

Loa cột passive sang trọng đẳng cấp đến từ Tannoy và FBT
VLS 15 (EN 54) Loa Cột Passive Tannoy
 91,496,663    
Tannoy
21,690,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
200 Watts liên tục, công suất cực đại 800 Watts
7 củ loa tần số thấp 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 30 Loa Cột Passive Tannoy
 75,485,593    
Tannoy
35,750,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
400 Watts liên tục
1.600 Watts Công suất đỉnh
14 củ loa tần số thấp 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 7 (EN 54) Loa Cột Passive Tannoy
 125,492,914    
Tannoy
15,500,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
150 Watts liên tục
600 Watts Công suất đỉnh
7 củ loa dải trung 3,5" được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 15 (EN 54)-WH Loa Cột Passive Tannoy
 50,593,198    
Tannoy
21,690,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
200 Watts liên tục
800 Watts Công suất đỉnh
7 củ loa tần số thấp 3,5" được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 7 (EN 54)-WH Loa Cột Passive Tannoy
 50,983,400    
Tannoy
15,500,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
150 Watts liên tục, công suất đỉnh 600 Watts
7 trình điều khiển dải trung 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 5 Loa Cột Passive Tannoy
 2,011,290    
Tannoy
9,990,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
Công suất 120 Watts liên tục, cực đại 480 Watts
5 củ loa tần số đầy đủ 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 5-WH Loa Cột Passive Tannoy
 52,331,570    
Tannoy
9,990,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
120 Watts liên tục
480 Watts Công suất cực đại
5 trình điều khiển tần số đầy đủ 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
VLS 30-WH Loa Cột Passive Tannoy
 46,422,885    
Tannoy
35,750,000
Loa mảng cột thụ động cho các ứng dụng lắp đặt trong nhà và ngoài trời
400 Watts liên tục
1.600 Watts Công suất cực đại
14 củ loa tần số thấp 3,5 "được dàn theo chiều dọc cung cấp khả năng tái tạo giọng nói có độ rõ nét cao
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng