Wireless Microphone

BM804K Micro Hội Nghị 4 Channels BaoMic
 420    
BaoMic
8.470.000₫
8.050.000
4 Channels
4 Micro Hội Nghị
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM222-SET Micro Hội Nghị Phòng Lớn
 950    
BaoMic
21.310.000
Micro Hội Nghị Phòng Lớn: Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM802K Micro Hội Nghị 2 Channels BaoMic
 763    
BaoMic
3.850.000₫
3.660.000
4 Channels
2 Micro Hội Nghị
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM708K Microphone 8 Channels Bao Mic
 562    
BaoMic
10.840.000₫
10.300.000
8 Channels
8 Cài Áo
8 Headsets
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM7200 Micro Cài Áo 2 Channles BAOMIC -
 715    
BaoMic
2.920.000₫
2.780.000
2 Channels
2 Cài Áo
2 Headsets
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM704K Microphone Cài Aó 4 Channels BaoMic
 427    
BaoMic
7.050.000₫
6.700.000
4 Channels
4 Cài Áo
4 Headset
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM8038 Micro Hội Nghị Đeo Tai BaoMic
 999    
BaoMic
3.000.000₫
2.850.000
2 Headsets
1 Receiver
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM89 Micro Đơn BaoMic
 856    
BaoMic
4.440.000₫
4.220.000
1 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
KT521 Micro Đôi 4 Anten Fulinda
 2.162    
Fulinda
3.860.000₫
3.670.000
2 Micro Cầm Tay
4 anten
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SR930D Micro Đôi 2 Anten Fulinda
 1.831    
Fulinda
3.090.000₫
2.940.000
2 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-210 Micro Đơn Fulinda
 738    
Fulinda
2.960.000₫
2.820.000
1 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
BM88 Micro Đôi BaoMic
 33.011    
BaoMic
7.140.000₫
6.790.000
2 Micro Cầm Tay
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh