Lasorb

Lasorb
LASORB L44-47-121-228-X Phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
 381    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-121-228-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Được thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ các điốt laze đỏ và hồng ngoại
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 1,8V và 2.2V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-121-392-X Thiết bị Pangolin bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 2,1V và 3,8V
 743    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-121-392-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ điốt laze đỏ công suất cao
Bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 2,1V và 3,8V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-121-916-X Thiết bị Pangolin bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 6,0V đến 8,0V
 298    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-121-916-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ES
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ điốt laze màu xanh lá cây
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng từ 6,0V đến 8,0 v.v
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-121-683-X
 744    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-122-683-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ đi-ốt laze xanh
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 4,0V đến 6,0V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-122-833-X
 238    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-122-833-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ BLU-RAY và đi-ốt laser xanh tím
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác đang hoạt động. điện áp giữa 4.5V và 7.5V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-122-LL-X
 324    
Pangolin
Thiết bị L24-47-122-LL-X LASORB là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ điốt laze
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động lên đến 20V và những thiết bị yêu cầu dòng rò chèn LASORB rất thấp
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-121-833-X
 608    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-121-833-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ BLU-RAY và đi-ốt laser xanh tím
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác đang hoạt động có điện áp giữa 4.5V và 7.5V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-122-228-X Thiết bị Pangolin bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 1,8V và 2.2V
 361    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-122-228-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ các điốt laze đỏ và hồng ngoại
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 1,8V và 2.2V
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-122-208-X Thiết bị Pangolin bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động lên đến 2,2V
 639    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44 -47-122- 208-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ các điốt laze đỏ và hồng ngoại
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động lên đến 2,2 v.v.
Chờ đặt hàng
LASORB L44-47-121-2000-X Thiết bị Pangolin bảo vệ thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động trong khoảng 12V đến 17V
 294    
Pangolin
Thiết bị LASORB sê-ri L44-47-121-2000-X là phiên bản 2 chân xuyên lỗ của bộ hấp thụ ESD
Thiết kế và thử nghiệm đặc biệt để bảo vệ đi-ốt laser điện áp cao
Bảo vệ các thiết bị quang điện tử khác có điện áp hoạt động từ 12V đến 17V
Chờ đặt hàng