powerCON 32 A

Neutrik, Rean Jack Âm thanh chính hãng

powerCON 32 A - Jack nguồn 30A chất lượng chính hãng
NAC3MP-HC Jack âm thanh - Jack âm nguồn Neutrik - Giá Call
 2,335,850    
Neutrik
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng
NAC3FC-HC Jack âm thanh - Jack Nguồn Neutrik - Giá Call
 1,794,720    
Neutrik
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng