powerCON 32 A

powerCON 32 A - Jack nguồn 30A chất lượng chính hãng
NAC3MP-HC Jack âm thanh - Jack âm nguồn Neutrik
 73    
Neutrik
427.000
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
NAC3FC-HC Jack âm thanh - Jack Nguồn Neutrik
 193    
Neutrik
703.000
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh