powerCON 32 A

Neutrik, Rean Jack Âm thanh chính hãng

powerCON 32 A - Jack nguồn 30A chất lượng chính hãng
NAC3MP-HC Jack âm thanh - Jack âm nguồn Neutrik
 7,007,845    
Neutrik
395,000
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
NAC3FC-HC Jack âm thanh - Jack Nguồn Neutrik
 5,384,788    
Neutrik
649,000
250 V ac, 32 A một pha (cho nhiệt độ môi trường lên đến 35 ° C)
Tiếp xúc sơ bộ cho đất bảo vệ
Hệ thống khóa nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn việc tháo dỡ không cố ý
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.