Củ loa bass 30 từ Neo

Củ loa bass rời 12 inch từ neo nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
12NTLW3500 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 900W 4/8Ω 18 Sound
 344    
18 Sound
10,290,000
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
88 mm (3 in) ISV voice coil.
Công suất 900W.
Công suất liên tục 1800W.
Hình dạng BL cân đối cho SPL cực đại.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
12NW530 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 500W 8Ω 18 Sound
 407    
18 Sound
8,530,000
Độ nhạy trung bình 96 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) ISV voice coil.
Công suất 500W.
Công suất liên tục 800W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
12NMB420 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 300W 8Ω 18 Sound
 353    
18 Sound
6,760,000
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2,5 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 300W.
Công suất liên tục 450W.
Công nghệ Single Demodulating Ring (SDR) để giảm độ méo.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
12NTLW3500 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 900W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 323    
18 Sound
10,290,000
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
88 mm (3.5 in) voice coi.
Công suất 900W.
Công suất liên tục 1800W.
Hình dạng BL cân đối cho SPL cực đại.
Chờ đặt hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
12ND710 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 209    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 101 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND830 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 354    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND610 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 173    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 101 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND610 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 235    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 102 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND930 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 500W 8Ω 18 Sound - Giá call
 254    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 98 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 500W.
Công suất liên tục 800W.
Nam châm từ neodymium bên ngoài.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND710 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 8/16Ω 18 Sound - Giá call
 263    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 101 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12NDA520 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 300W 8Ω 18 Sound - Giá call
 222    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 100,5 dB SPL 1W / 1m.
65 mm (2,52 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 300W.
Công suất liên tục 450W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh
12ND830 Củ loa Bass 12inch - 3 tấc Neodymium 450W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 294    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 99 dB SPL 1W / 1m.
75 mm (3 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 450W.
Công suất liên tục 700W.
Nam châm từ Neodymium.
Chờ đặt hàng
So sánh