Tủ main đuôi dài

Tủ máy đuôi dài SKB
1SKB-R3U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 1,193,901,984     Case Đuôi Dài
SKB
5,690,000
Exterior Length: 24,00 in (60,96 cm)
Exterior Width: 22,50 in (57,15 cm)
Exterior Height: 7,75 in (19,68 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R8U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 1,317,691,150    
SKB
7,710,000
Exterior Length: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22,50 in (56,25 cm)
Exterior Height:16,75 in (42,55 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
SKB 1SKB-R4U Case Đuôi Dài
 4,264     Case Đuôi Dài
SKB
6,050,000
Exterior Length: 24.00 in ( 60.96 cm )
Exterior Width: 22.25 in (56.52 cm )
Exterior Height: 9.50 in (24.13 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R6U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 21,465     Case Đuôi Dài
SKB
7,250,000
Exterior Length: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22,50 in (57,15 cm)
Exterior Height:13,00 in (33,02 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-ISF4U Tủ âm thanh - Tủ Rack 4U SKB
 23,224    
SKB
11,250,000
Exterior Length: 24 in (60.96 cm)
Exterior Width: 18.75 in (47.63 cm)
Exterior Height: 12.75 in (32.38 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R12U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 8,176     Case Đuôi Dài
SKB
9,490,000
Exterior Length: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 23,75 in (60,33 cm)
Exterior Height: 22,25 in (56,52 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.