Tủ main đuôi dài

Tủ máy đuôi dài SKB
SKB 1SKB-RCB Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
 3,109     Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
SKB
4,800,000
Exterior Depth: 6.40 in (16.26 cm )
Exterior Width: 20.00in (50.80 cm )
Exterior Length t:22.40 in (56.90 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R3U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 1,193,901,299     Case Đuôi Dài
SKB
5,690,000
Chiều dài: 24,00 in (60,96 cm)
Chiều rộng: 22,40 in (56,90 cm)
Chiều sâu: 7,60 in (19,30 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R8U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 1,317,690,778    
SKB
8,390,000
CASE SKB ĐUÔI DÀI
Kích thước (RxCxS): 48.26x35.56x44.70cm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
SKB 1SKB-R4U Case Đuôi Dài
 1,331     Case Đuôi Dài
SKB
6,050,000
Exterior Depth: 24.00 in ( 60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 9.50 in (24.13 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R6U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 7,050     Case Đuôi Dài
SKB
7,250,000
Chiều sâu: 24,00 in (60,96 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 13,50 in (34,29 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
1SKB-R12U Tủ âm thanh - Case Đuôi Dài SKB
 2,621     Case Đuôi Dài
SKB
9,490,000
Chiều sâu: 24,00 in (60,96 cm)
Chiều rộng: 22,50 in (57,15 cm)
Chiều cao: 22,25 in (56,52 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng