Roto Rack Cases

SKB 1SKB-RCB Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
 1.551     Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
SKB
3.690.000
Exterior Depth: 6.40 in (16.26 cm )
Exterior Width: 20.00in (50.80 cm )
Exterior Length t:22.40 in (56.90 cm )
Product Weight: 15.40 lb (6.99 kg )
Shipping Weight: 17.00 lb (7.71 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R3U Case Đuôi Dài
 709     Case Đuôi Dài
SKB
4.120.000
Exterior Length: 24.00 in (60.96 cm)
Exterior Width: 22.40 in (56.90 cm)
Exterior Depth: 7.60 in (19.30 cm)
Product Weight: 13.82 lb (6.27 kg )
Shipping Weight: 15.61 lb (7.08 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R8U Case Đuôi Dài
 737    
SKB
5.810.000
CASE SKB ĐUÔI DÀI
Kích thước (RxCxS): 48.26x35.56x44.70cm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R4U Case Đuôi Dài
 794     Case Đuôi Dài
SKB
4.230.000
Exterior Depth: 24.00 in ( 60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 9.50 in (24.13 cm )
Product Weight: 15.48 lb (7.02 kg )
Shipping Weight: 17.49 lb (7.93kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R12U Case Đuôi Dài
 731     Case Đuôi Dài
SKB
6.650.000
Exterior Depth: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height:22.25 in (56.52 cm )
Product Weight: 132.20 lb (14.61 kg)
Shipping Weight: 36.39 lb (16.51 kg)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R6U Case Đuôi Dài
 628     Case Đuôi Dài
SKB
5.030.000
Exterior Depth: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height:13.50 in (34.29 cm)
Product Weight: 20.73 lb (9.40 kg )
Shipping Weight: 23.20 lb (10.52 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh