Tủ main đuôi dài

Tủ máy dạng đuôi dài SKB
SKB 1SKB-RCB Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
 60.550     Đế Vận Chuyển Có Bánh Xe
SKB
3.800.000
Exterior Depth: 6.40 in (16.26 cm )
Exterior Width: 20.00in (50.80 cm )
Exterior Length t:22.40 in (56.90 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R3U Case Đuôi Dài
 27.558     Case Đuôi Dài
SKB
3.820.000
Exterior Length: 24.00 in (60.96 cm)
Exterior Width: 22.40 in (56.90 cm)
Exterior Depth: 7.60 in (19.30 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R8U Case Đuôi Dài
 30.417    
SKB
5.950.000
CASE SKB ĐUÔI DÀI
Kích thước (RxCxS): 48.26x35.56x44.70cm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R4U Case Đuôi Dài
 93.309     Case Đuôi Dài
SKB
4.230.000
Exterior Depth: 24.00 in ( 60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height: 9.50 in (24.13 cm )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R6U Case Đuôi Dài
 150.162     Case Đuôi Dài
SKB
5.150.000
Exterior Depth: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height:13.50 in (34.29 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 1SKB-R12U Case Đuôi Dài
 452.913     Case Đuôi Dài
SKB
6.810.000
Exterior Depth: 24.00 in (60.96 cm )
Exterior Width: 22.50 in (57.15 cm )
Exterior Height:22.25 in (56.52 cm )
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh