Bộ quản lý nguồn

Bộ chia nguồn, bộ nguồn Phantom +48V, Adapter nguồn 12V/1A
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.