21 inch Ferrite

Củ loa bass rời 21 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
 21LW2500 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Ferrite 1600W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 56    
18 Sound
21LW2500
Chờ đặt hàng
So sánh
 21LW2600 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Ferrite 1600W 8Ω 18 Sound - Giá call
 59    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 97 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây ISV (Interleaved Sandwich Voice) 100 mm (4 in).
Công suất 1600W
Công suất liên tục 3200W.
Độ lệch khỏi trục đỉnh 60 mm (2,76 in).
Chờ đặt hàng
So sánh
 21LW1400 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Ferrite 1400W 8Ω 18 Sound - Giá call
 46    
18 Sound
21LW1400
Chờ đặt hàng
So sánh
 21LW2500 Củ loa Bass 21inch - 6 tấc Ferrite 1600W 4/8Ω 18 Sound - Giá call
 33    
18 Sound
21LW2500
Chờ đặt hàng
So sánh