Giắc cắm nguồn Power

Neutrik, Rean Jack Âm thanh chính hãng

Giắc cắm nguồn chất lượng

Hướng dẫn