Brackets and Lenses

Brackets and Lenses
DiscoScan 2.0 Lens Bracket Giá đỡ ống kính
 23    
Unity Laser
Giá đỡ này cho phép bạn lắp Ống kính Pangolin DiscoScan 2.0 vào hầu hết các máy chiếu laser KVANT
Chờ đặt hàng
So sánh
DiscoScan 2.0 Lens Ống kính laser Unity
 22    
Unity Laser
Ống kính DiscoScan 2.0 cho phép bạn biến máy chiếu laser của mình thành một “quả cầu gương điện tử”
Máy chiếu laser thông thường bị hạn chế
Tối đa chúng có thể quét ở khoảng 60° mỗi lần.
Chờ đặt hàng
So sánh