Brackets and Lenses

Brackets and Lenses
DiscoScan bracket (ELT 2,3) Unity
 89    
Unity Laser
DiscoScan bracket (ELT 2,3) giúp lắp ống kính Pangolin DiscoScan 2.0 vào hệ thống laser Unity Elite
Giúp gắn đúng cách và điều chỉnh nó để đạt được hiệu suất tối ưu.
Chờ đặt hàng
DiscoScan bracket (ELT 5,10) Unity
 86    
Unity Laser
DiscoScan bracket (ELT 5,10) giúp lắp ống kính Pangolin DiscoScan 2.0 vào hệ thống laser Unity Elite
Giúp gắn đúng cách và điều chỉnh nó để đạt được hiệu suất tối ưu.
Chờ đặt hàng
DiscoScan 2.0 Lens Bracket Giá đỡ ống kính Unity
 629    
Unity Laser
Giá đỡ này cho phép bạn lắp Ống kính Pangolin DiscoScan 2.0 vào hầu hết các máy chiếu laser KVANT
Chờ đặt hàng
DiscoScan 2.0 Lens Ống kính laser Unity
 576    
Unity Laser
Ống kính DiscoScan 2.0 cho phép bạn biến máy chiếu laser của mình thành một “quả cầu gương điện tử”
Máy chiếu laser thông thường bị hạn chế
Tối đa chúng có thể quét ở khoảng 60° mỗi lần.
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (ELT 2,3) Unity
 77    
Unity Laser
SafetyScan lens bracket (ELT 2,3) lắp và điều chỉnh theo chiều ngang của Pangolin Safety Scan Lens.
Tăng độ phân kỳ của chùm tia laze
Tạo ra một màn trình diễn laze tuyệt đẹp và giữ cho các chùm tia chiếu ở mức an toàn hơn
Chờ đặt hàng
SafetyScan lens bracket (ELT 5,10)
 146    
Unity Laser
SafetyScan lens bracket (ELT 5,10) lắp và điều chỉnh theo chiều ngang của Pangolin Safety Scan Lens.
Tăng độ phân kỳ của chùm tia laze
Tạo ra một màn trình diễn laze tuyệt đẹp và giữ cho các chùm tia chiếu ở mức an toàn hơn
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.