Microphone Preamplifiers 8 kênh

8-Channel Microphone Preamplifiers Midas, Behringer
XL48 Microphone Preamplifiers Midas
 1,104,899,513    
Midas
24,760,000
Bộ tiền khuếch đại micrô DIGI-LOG 8 kênh
Bộ tiền khuếch đại micrô tương tự Midas XL4 từng đoạt giải thưởng với công suất ảo +48 V có thể chuyển đổi
Bộ chuyển đổi ADC 24 bit 96 kHz có độ trễ thấp với bảo vệ quá tải
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.