Microphone Preamplifiers 8 kênh

8-Channel Microphone Preamplifiers Midas, Behringer
XL48 Microphone Preamplifiers Midas
 12.543    
Midas
25.250.000
8 Channel DIGI-LOG Microphone Preamplifier
96 kHz Converters
ADAT Outputs
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh