Rack Mixer

Rack Mixer là thiết bị bàn trộn âm thanh được gắn vào kệ hoặc tủ máy gọn nhẹ.

Liên Hệ

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.