Large Diaphragm Microphone

C-3 Microphone Condenser Thu Âm Behringer
 1.938    
Behringer
1.620.000₫
1.540.000
Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
B-2 PRO Microphone Thu Âm Behringer
 1.927    
Behringer
3.530.000₫
3.360.000
Gold-Sputtered Large Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh