Analog Mixer

Bộ trộn âm thanh analog chính hãng Behringer - Analogue mixer Behringer
Behringer 802 Mixer Analog 8 in 2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ
 3.790    
Behringer
1.540.000₫
1.470.000
Premium 8-Input 2-Bus Mixer
XENYX Mic Preamps and British EQs
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
Behringer Q802USB Mixer Analog 8 in 2 Bus Tích Hợp Mic Preamp, EQ
 2.072    
Behringer
2.060.000₫
1.960.000
Premium 8-Input 2-Bus Mixer
XENYX Mic Preamps & Compressors
British EQs
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX602MP3 Mixer Behringer Analog 6 in 2 Bus Tích Hợp Mic Preamp, EQ MP3,FX
 1.742    
Behringer
2.580.000₫
2.460.000
Premium 6-Input 2-Bus
Mixer with XENYX Mic Preamps
British EQs
MP3 Player
Multi-FX
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1222USB Mixer Behringer Analog 12 input 2/2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 4.935    
Behringer
5.700.000₫
5.420.000
Premium 16-Input 2/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option and USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1832USB Mixer Analog 18 input 2/2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 2.968    
Behringer
7.260.000₫
6.900.000
Premium 18-Input 3/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option and USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX2222USB Mixer Analog Behringer 22 input 2/2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 1.963    
Behringer
7.520.000₫
7.150.000
Premium 22-Input 2/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option and USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX2442USB Mixer Analog Behringer 24 input 4/2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 2.826    
Behringer
8.560.000₫
8.140.000
Premium 24-Input 4/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps
Compressors, Klark Teknik Multi-FX Processor, Wireless Option and USB/Audio Interface Product Features
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SX2442FX Mixer Behringer Analog 24 input 4 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB 2 x FX
 1.512    
Behringer
11.690.000₫
11.110.000
Ultra-Low Noise Design 24-Input 4-Bus Studio/Live Mixer
XENYX Mic Preamplifiers
British EQs
Dual Multi-FX Processor
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1622USB Mixer Behringer Analog 16 input 2/2 Bus Tích Hợo Mic Preamp EQ USB FX
 2.109    
Behringer
6.220.000₫
5.910.000
Premium 16-Input 2/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1204USB Mixer Behringer Analog 12 input 2/2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 3.203    
Behringer
4.660.000₫
4.430.000
Premium 12-Input 2/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1002USB Mixer Behringer Analog 10 in 2 Bus Tích Hợp Mic Preamp, EQ USB FX
 3.110    
Behringer
2.580.000₫
2.460.000
Premium 10-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
QX1202USB Mixer Behringer Analog 12 input 2 Bus Tích Hợp Mic Preamp EQ USB FX
 3.645    
Behringer
3.100.000₫
2.950.000
Premium 12-Input 2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps & Compressors
Klark Teknik Multi-FX Processor
Wireless Option
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh