Matrix Mixer

DM8000 Bộ Xử Lý Âm Thanh DSP Klark Teknik - Giá Call
 702    
Klark Teknik
28.590.000
Advanced Digital Audio Processor
Configurable DSP
Audio Networking
Acoustic Echo Cancellation
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DM8500 Bộ Xử Lý Âm Thanh Matrix Klark Teknik-Giá Call
 537    
Klark Teknik
51.040.000
Advanced Digital Audio Processor
Configurable DSP
Audio Networking
Acoustic Echo Cancellation
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh