Phụ tùng Synthesizer

Phụ tùng Synthesizer là các thành phần cần thiết để xây dựng hoặc bảo trì một synthesizer, một loại công cụ âm nhạc điện tử được sử dụng để tạo ra âm thanh và âm nhạc.

Liên Hệ

  • Mr.Khanh
  • Mrs.Diễm
  • Mr.Tín

Thời gian làm việc

Thứ Hai    07:30 - 17:00
Thứ Ba     07:30 - 17:00
Thứ Tư 07:30 - 17:00
Thứ Năm 07:30 - 17:00
Thứ Sáu 07:30 - 17:00
Thứ Bảy 07:30 - 17:00