Bộ âm thanh Nhà Chùa

hệ thống âm thanh cho nhà chùa
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Behringer khoảng 200m2
 7,104,252    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Behringer khoảng 350m2
 81,045,547    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 100m2
 98,722,898    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 200m2
 101,338,626    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
PASPAGODA350MTUR Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 350m2
 98,439,143    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng