Bộ âm thanh Nhà Chùa

hệ thống âm thanh cho nhà chùa
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Behringer khoảng 200m2
 21,313,058    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Behringer khoảng 350m2
 243,136,834    
Behringer
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Behringer từ Germany
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 100m2
 296,168,854    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 200m2
 304,016,012    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
PASPAGODA350MTUR Bộ âm thanh Nhà Chùa thương hiệu Turbosound khoảng 350m2
 295,317,623    
Turbosound
Bộ âm thanh Nhà Chùa Giá Tốt Loa Turbosound từ UK
Mixer Digitar từ Germany
Bảo hành chính hãng 1 năm
Còn hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.