FX Accessories

FX Accessories
DiscoScan™ 2.0 Lens - Ống kính DiscoScan Pangolin
 194    
Pangolin
Ống kính DiscoScan 2.0 là “electronic mirror ball” cho máy chiếu laser
Chiếu chùm tia qua một khu vực 180° x 360°
Chờ đặt hàng
DA Akai APC40 MKII Giao diện tùy chỉnh APC40 MKII của Pangolin
 1,099    
Pangolin
Được sản xuất bằng chất kết dính 3M chất lượng cao nhất
Bảo vệ APC40 và không làm hoen ố thiết bị khi tháo ra.
Chờ đặt hàng
TC4000 SMPTE Đầu đọc / ghi mã thời gian Pangolin
 813    
Pangolin
Thiết bị này kết nối với phần mềm của chúng tôi dưới dạng thiết bị midi
Cho phép điều khiển linh hoạt hơn
Có khả năng ghi và đọc nhiều tốc độ khung hình khác nhau, chẳng hạn như 24, 25 và 30, trên tất cả Mã thời gian tuyến tính (Âm thanh) (LTC).
Chờ đặt hàng
Enttec DMX USB PRO Giao diện điều khiển phần mềm Pangolin
 1,092    
Pangolin
Cách ly hoàn toàn 1500 V để bảo vệ chống đột biến
1 đầu vào và 1 đầu ra
Chờ đặt hàng
FB4 Housing Pangolin
 559    
Pangolin
Giải pháp tuyệt vời khi tích hợp FB4 vào một thiết lập laser hiện có
Chờ đặt hàng
Timecore SMPTE thiết bị chuyển đổi mã thời gian và hiển thị Pangolin
 1,637    
Pangolin
TimeCore là một thiết bị nhỏ gọn có thể thực hiện tất cả các tác vụ liên quan đến timecode.
Nó có thể tạo, theo dõi, chuyển đổi và hiển thị tín hiệu mã thời gian,xử lý một số giao thức phi mã thời gian.
Chờ đặt hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.