Hotline: 0799 03 00 88

MIXER

Mixer Behringer/Midas chính hãng, giá tốt, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí. Bảo hành 12 tháng
MR18 - MIXER MIDAS
18.850.000
Mã: MR18
Còn hàng
MR12 - MIXER MIDAS
9.680.000
Mã: MR12
Còn hàng
M32C - MIXER MIDAS
17.150.000
Mã: M32C
Còn hàng
PRO2-CC-TP - MIXER MIDAS
490.130.000
Mã: PRO2-CC-TP
Còn hàng
PRO2-CC-IP - MIXER MIDAS
471.320.000
Mã: PRO2-CC-IP
Còn hàng
PRO2C-CC-TP - MIXER MIDAS
342.760.000
Mã: PRO2C-CC-TP
Còn hàng
DM12 - MIXER MIDAS
6.450.000
Mã: DM12
Còn hàng
DM16 - MIXER MIDAS
8.150.000
Mã: DM16
Còn hàng
302USB
1.450.000
Mã: 302USB
Còn hàng
QX1202USB
3.190.000
Mã: QX1202USB
Còn hàng
QX1002USB
2.930.000
Mã: QX1002USB
Còn hàng
SX3242FX
15.100.000
Mã: SX3242FX
Còn hàng
PMP6000
13.660.000
Mã: PMP6000
Còn hàng
PMP500MP3
5.240.000
Mã: PMP500MP3
Còn hàng
PMP4000
10.510.000
Mã: PMP4000
Còn hàng
PMP2000D
8.290.000
Mã: PMP2000D
Còn hàng
PMP1680S
9.730.000
Mã: PMP1680S
Còn hàng
DL251 - MIDAS STAGEBOX
94.380.000
Mã: DL251
Còn hàng
DL153 - MIDAS STAGEBOX
35.430.000
Mã: DL153
Còn hàng
DL32 - MIDAS STAGEBOX
29.980.000
Mã: DL32
Còn hàng
DL16 - MIDAS STAGEBOX
21.440.000
Mã: DL16
Còn hàng
SD8 Stage box Behringer
9.210.000
Mã: SD8
Còn hàng
SD16 - Mixer Behringer
15.110.000
Mã: SD16
Còn hàng
DS2800
2.100.000
Mã: DS2800
Còn hàng
X-DANTE
12.830.000
Mã: X-DANTE
Còn hàng
X32 Fader Knobs
30.000
Mã: X32 Fader Knobs
Còn hàng
X32 MOTOR FADER
2.750.000
Mã: X32 MOTOR FADER
Còn hàng