Củ loa bass 20 từ thường

Củ loa bass rời 8 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
8M400F Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 250W 8Ω 18 Sound - Giá call
 6,241    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 100.5 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 250W.
Công suất liên tục 320W
The 51 mm (2 in) ISV aluminum voice coil
200 mm (8 in) midrange for high level professional use.
Chờ đặt hàng
So sánh
8MB400 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 8Ω 18 Sound - Giá call
 5,771    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 280W
Công suất liên tục 400W.
Cải thiện khả năng tản nhiệt thông qua thiết kế giỏ độc đáo
Chờ đặt hàng
So sánh
8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 7,551    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh
8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 9,696    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh
8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 5,714    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
51 mm (2 in) Interleaved Sandwich Voice coil (ISV)
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh