8 inch Ferrite

Củ loa bass rời 8 inch từ thường nhập khẩu chính hãng thương hiệu 18 Sound
 8M400F Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 250W 8Ω 18 Sound - Giá call
 66    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 100.5 dB SPL 1W / 1m.
Công suất 250W.
Công suất liên tục 320W
Cuộn dây nhôm ISV (Interleaved Sandwich Voice) 51 mm (2 in).
Chờ đặt hàng
So sánh
 8MB400 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 8Ω 18 Sound - Giá call
 58    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây nhôm ISV (Interleaved Sandwich Voice) 51 mm (2 in).
Công suất 280W
Công suất liên tục 400W.
Cải thiện khả năng tản nhiệt thông qua thiết kế giỏ độc đáo
Chờ đặt hàng
So sánh
 8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 82    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây nhôm ISV (Interleaved Sandwich Voice) 51 mm (2 in).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh
 8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 83    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây nhôm ISV (Interleaved Sandwich Voice) 51 mm (2 in).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh
 8MB500 Củ loa Bass 8inch - 2 tấc Ferrite 280W 4/8/16Ω 18 Sound - Giá call
 53    
18 Sound
Độ nhạy trung bình 95 dB SPL 1W / 1m.
Cuộn dây nhôm ISV (Interleaved Sandwich Voice) 51 mm (2 in).
Công suất 280W.
Công suất liên tục 400W.
Hệ thống triple roll tăng khả năng kiểm soát chuyển động.
Chờ đặt hàng
So sánh