Củ Loa - Driver

Củ Loa rời 3 tấc, 4 tấc,loa bass rời chính hãng Turbosound
TS-18SW700/8A Củ loa 5 tấc Turbosound
 15.830     700 Watt 18
Turbosound
4.840.000
Củ loa rời 5 tấc bán theo cái
Công suất Continuous 700w RMS, max 2400 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-15W300/8A Củ loa 4 tấc Turbosound
 10.507     300 Watt 15inch
Turbosound
2.790.000
Củ loa rời 4 tấc theo cái
Công suất Continuous 300w RMS, max 1200 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-12W350/8A Củ loa 3 tấc Turbosound
 14.213     350 Watt 12inch
Turbosound
2.560.000
Củ loa rời 3 tấc theo cái
Công suất Continuous 350w RMS, max 1400 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-18SW2400/A8 Củ Loa 5 tấc Turbosound
 2.865    
Turbosound
5.450.000
Củ loa rời 5 tấc theo cái
Công suất Continuous 700w RMS, max 2400 w.
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-10W300/8A Củ loa 2 tấc rưỡi Turbousound
 12.866     300 Watt 10"
Turbosound
2.060.000
Củ loa rời 2 tấc rưỡi theo cái
Công suất Continuous 300w RMS, max 1200 w, 8 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh