Củ Loa - Driver

Củ Loa rời 3 tấc, 4 tấc,loa bass rời chính hãng Turbosound
TS-18SW700/8A Củ loa Turbosound
 3.719     700 Watt 18
Turbosound
4.920.000
18" high-power woofer for PA applications
Continuous?power: 700 Watts RMS
Maximum?power: 2,800 Watts
Impedance: 8 Ohms
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-15W300/8A Củ loa Turbosound
 2.384     300 Watt 15
Turbosound
2.840.000
15" high-power woofer for PA applications
Continuous power: 300 Watts RMS
Maximum power: 1200 Watts
Impedance: 8 Ohms
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-12W350/8A Củ loa Turbosound
 3.224     350 Watt 12
Turbosound
2.580.000
12" high-power woofer for PA applications
Continuous power: 350 Watts RMS
Maximum power: 1,400 Watts
Impedance: 8 Ohms
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-18SW2400/A8 Củ Loa Turbosound
 1.272    
Turbosound
5.840.000
18" high-power woofer for PA applications
Continuous power: 2400 Watts RMS
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
TS-10W300/8A Củ loa Turbousound
 3.023     300 Watt 10"
Turbosound
2.060.000
10" high-power woofer for PA applications
Continuous power: 300 Watts RMS
Maximum power: 1,200 Watts Peak
Impedance: 8 Ohms
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh