Di Box Thụ động

DI Box Chính Hãng Behringer - Klark Teknik
DI600P Thiết Bị Xử Lý Tín Hiệu DI Box Behringer
 128,177,037    
Behringer
980,000
Passive DI Box with Stereo Input / Summed Mono Output
Midas Transformer
Extended Dynamic Range
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DI400P Thiết Bị Xử Lý Tín Hiệu DI Box Behringer
 188,936,153    
Behringer
820,000
Passive DI Box with Stereo Input / Summed Mono Output
Midas Transformer
Extended Dynamic Range
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DI 20P Passive DI Boxes Klark Teknik
 176,289,358    
Klark Teknik
1,960,000
Hộp DI âm thanh nổi thụ động cho các ứng dụng mục đích chung
Biến áp Midas được chế tạo tùy chỉnh cho tín hiệu toàn vẹn cao nhất
Thiết kế khoảng không cao mang lại chất lượng âm thanh vượt trội
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DI 10P Passive DI Boxes Klark Teknik
 98,606,448    
Klark Teknik
1,390,000
Hộp DI thụ động với Ngõ vào âm thanh nổi / Ngõ ra Mono tổng hợp, Biến áp Midas và Dải động mở rộng
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
HD400 Passive DI Boxes Behringer
 50,761,846    
Behringer
750,000
Removes AC hum and noise - fast, easy and reliable
Breaks ground loops safely, while keeping highest sonic quality
2 independent channels for 2 mono or 1 stereo signal
Automatically converts unbalanced to balanced signals without signal loss
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
DI 22P DI Box Klak Teknik
 78,305,728    
Klark Teknik
1,950,000
Hộp âm thanh nổi thụ động DI Box cho các ứng dụng đa phương tiện
Biến áp Midas được chế tạo tùy chỉnh cho tín hiệu toàn vẹn cao nhất
Thiết kế khoảng không cao mang lại chất lượng âm thanh vượt trội
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh