Di Box Thụ động

DI Box Chính Hãng Behringer - Klark Teknik
DI600P Thiết Bị Xử Lý Tín Hiệu DI Box Behringer
 188    
Behringer
940,000
Passive DI Box with Stereo Input / Summed Mono Output
Midas Transformer
Extended Dynamic Range
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI400P Thiết Bị Xử Lý Tín Hiệu DI Box Behringer
 1,133,618,373    
Behringer
780,000
Professional and multi-purpose direct injection box for stage and studio applications
Ultra-flat frequency response due to renowned Behringer OT-2 transforme
Allows direct connection to speaker outputs with up to 3,000 Watts
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
HD400 Passive DI Boxes Behringer
 913,714,751    
Behringer
730,000
Removes AC hum and noise - fast, easy and reliable
Breaks ground loops safely, while keeping highest sonic quality
2 independent channels for 2 mono or 1 stereo signal
Automatically converts unbalanced to balanced signals without signal loss
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI 22P DI Box Klak Teknik
 1,409,508,623    
Klark Teknik
1,880,000
Hộp âm thanh nổi thụ động DI Box cho các ứng dụng đa phương tiện
Biến áp Midas được chế tạo tùy chỉnh cho tín hiệu toàn vẹn cao nhất
Thiết kế khoảng không cao mang lại chất lượng âm thanh vượt trội
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI 20P Passive DI Boxes Klark Teknik
 236    
Klark Teknik
1,880,000
Hộp DI âm thanh nổi thụ động cho các ứng dụng mục đích chung
Biến áp Midas được chế tạo tùy chỉnh cho tín hiệu toàn vẹn cao nhất
Thiết kế khoảng không cao mang lại chất lượng âm thanh vượt trội
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI 10P Passive DI Boxes Klark Teknik
 1,774,919,060    
Klark Teknik
1,340,000
Hộp DI thụ động với Ngõ vào âm thanh nổi / Ngõ ra Mono tổng hợp, Biến áp Midas và Dải động mở rộng
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI 10P Passive DI Boxes Klark Teknik - HÀNG TRƯNG BÀY
 727    
Klark Teknik
1,340,000₫ | 1,206,000
Sản phẩm trưng bày
Đầy đủ chức năng
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
DI 22P DI Box Klak Teknik - HÀNG TRƯNG BÀY
 425    
Klark Teknik
1,880,000₫ | 1,692,000
Sản phẩm trưng bày
Đầy đủ chức năng
Một Năm Bảo Hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.