Loa Còi Thông Báo

Loa còi thông báo là thiết bị âm thanh được sử dụng để truyền thông điều chỉnh hoặc cảnh báo trong các môi trường công nghiệp, thương mại, hoặc an ninh. Chúng có thể phát ra các tín hiệu âm thanh đặc biệt để thu hút sự chú ý hoặc cảnh báo về nguy hiểm.

Liên Hệ

Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.