Power Amp 4 kênh

Ampli công suất lớn, Main Công Suất 4 kênh Behringer Đức & Lab Gruppen Thụy Điển
E 10:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 250w / 8 Ohm 70V
 163.192     Amplifier Installation Applications
Lab Gruppen
33.760.000
1,000 W amplifier carrying 4 flexible output channels in a high power density 1 rack unit form factor saves rack space and system cost
Flexible IntelliDrive permits delivering the 4 x 250 W at constant voltage 70 V or low impedance (2, 4, 8 and 16 Ohms) o
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C 88:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 2.200w / 4 Ohm 70V / 100V
 166.735     Install Applications
Lab Gruppen
113.400.000
8.800 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 2.200 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 2.200 Watts thành 2 Ohms, 4 x 2.100 Watts thành 4 Ohms, 4 x 1.250 Watts thành 8 Ohms, 4 x 650 Watts thành 16 Ohms, 4 x 2.200 Watts thành Hi-Z 70 V, 4 x 1.700 Watts thành Hi- Z 100 V
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
E 5:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 125w / 8 Ohm 70V
 170.635     Amplifier Installation Applications
Lab Gruppen
35.880.000
Bộ khuếch đại 500 W mang 4 kênh đầu ra linh hoạt với mật độ công suất cao 1 hệ số dạng đơn vị giá đỡ giúp tiết kiệm không gian tủ và chi phí hệ thống
Tiết kiệm năng lượng với chứng nhận Energy Star * cho chứng chỉ xanh tối ưu và chi phí vận hành suốt đời đặc biệt thấp
IntelliDrive linh hoạt cho phép cung cấp 4 x 125 W ở điện áp không đổi 70 V hoặc trở kháng thấp (2, 4, 8 và 16 Ohms) trên bất kỳ kênh nào
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C 68:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 1.700w / 4 Ohm 70V / 100V
 176.062     Install Applications
Lab Gruppen
105.600.000
6.800 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 1.700 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 1.200 Watts thành 2 Ohms, 4 x 1.700 Watts thành 4 Ohms, 4 x 1.200 Watts thành 8 Ohms, 4 x 625 Watts thành 16 Ohms, 4 x 1.600 Watts thành Hi-Z 70 V, 4 x 1.200 Watts thành Hi- Z 100 V
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C 48:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 1.200w / 4 Ohm 70V / 100V
 157.753     Install Applications
Lab Gruppen
92.400.000
4.800 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 1.200 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 600 Watts thành 2 Ohms, 4 x 1.200 Watts thành 4 Ohms, 4 x 1.000 Watts thành 8 Ohms, 4 x 625 Watts thành 16 Ohms, 4 x 1.100 Watts thành Hi-Z 70 V, 4 x 900 Watts thành Hi- Z 100 V
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C 16:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 300w / 4 Ohm 70V / 100V
 133.779     Install Applications
Lab Gruppen
66.000.000
1.600 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 400 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 140 Watts thành 2 Ohms, 4 x 300 Watts thành 4 Ohms, 4 x 400 Watts thành 8 Ohms, 4 x 400 Watts thành 16 Ohms, 4 x 400 Watts thành Hi-Z 70 V, 4 x 400 Watts thành Hi- Z 100 V
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FP 10000Q Amply Công Suất Labgruppen 10.000w 4-Channel
 699.284    
Lab Gruppen
113.400.000
10.000 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 2.500 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 2.500 Watts thành 2 Ohms, 4 x 2.100 Watts thành 4 Ohm, 4 x 1.300 Watts thành 8 Ohm, 4 x 660 Watts thành 16 Ohm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
EPQ304 Amply Công Suất Behringer
 61.594    
Behringer
5.300.000
4 x 75 Watts thành 4 Ohms
4 x 50 Watts thành 8 Ohms
Đầu vào XLR cân bằng Servo và 1/4 "TRS cộng với đầu nối loa chuyên nghiệp
Công nghệ ATR (Accelerated Transient Response) cho độ rõ nét và đột phá cao nhất
Chương trình bảo hành 1 năm *
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
C 28:4 Amply Công Suất Labgruppen 4 x 700w / 4 Ohm 70V / 100V
 185.188    
Lab Gruppen
79.200.000
4.800 Watt, bộ khuếch đại 4 kênh với đầu ra lên đến 1.200 Watts trên mỗi kênh và mạng NomadLink để giám sát và điều khiển
Độ lợi có thể lựa chọn cộng với Giới hạn đỉnh điện áp có thể mở rộng (VPL) và hoạt động ở chế độ cầu nối cho phép cấu hình tùy chỉnh cho bất kỳ ứng dụng nào
4 x 600 Watts thành 2 Ohms, 4 x 1.200 Watts thành 4 Ohms, 4 x 1.000 Watts thành 8 Ohms, 4 x 625 Watts thành 16 Ohms, 4 x 1.100 Watts thành Hi-Z 70 V, 4 x 900 Watts thành Hi- Z 100 V
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
NX4-6000 Cục Đẩy Công Suất Behringer 4 x 1.600w/2ohm
 1.250.548    
Behringer
12.650.000
4 x 1600 Watts thành 2 Ohms, 2 x 3000 Watts thành 4 Ohms
trọng lượng dưới 13,4 lbs / 6,1 kg
Bảo hành 1 năm
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
E 40:4 Amply Công Suất Labgruppen
 1.989    
Lab Gruppen
58.860.000
4,000 W amplifier carrying 4 flexible output channels in a high power density 1 rack unit form factor saves rack space and system cost
Energy efficient for supreme green credentials and exceptionally low lifetime running costs
4 x 900 Watts into 2 Ohms, 4 x 1,000 Watts into 4 Ohms, 4 x 1,000 Watts into 8 Ohms, 4 x 625 Watts into 16 Ohms, 4 x 1,000 Watts into Hi-Z 70 V, 4 x 1,000 Watts into Hi-Z 100 V
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
E 20:4 Amply Công Suất Labgruppen
 2.168    
Lab Gruppen
52.360.000
2,000 W amplifier carrying 4 flexible output channels in a high power density 1 rack unit form factor saves rack space and system cost
Energy efficient for supreme green credentials and exceptionally low lifetime running costs
Flexible IntelliDrive permits delivering the 4 x 500 W on any channel for all loads(low impedance 2, 4, 8 or 16 Ohms or Hi-Z 70 V or 100 V)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh