Installed Amp

Amply phát nhạc nền, amply dòng lắp đặt từ Lab Gruppen Thụy Điển
FA2402 Amply Công Suất Labgruppen
 2,431,883    
Lab Gruppen
15,900,000
Bộ khuếch đại 2 x 240 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) cho mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FA1202 Amply Công Suất Labgruppen
 1,671,240    
Lab Gruppen
14,260,000
2 x 120 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FA602 Amply Công Suất Labgruppen
 1,770,811    
Lab Gruppen
13,040,000
2 x 60 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FAD602 Amply Công Suất Lab Gruppen
 2,527,118    
Lab Gruppen
17,550,000
Bộ khuếch đại 2 x 60 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) cho mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Công nghệ truyền động trực tiếp, công suất không đổi cho hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy
Kết nối âm thanh Dante * để cho phép tạo hệ thống âm thanh lớn qua mạng cục bộ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FAD1202 Amply Công Suất Labgruppen
 1,719,237    
Lab Gruppen
18,970,000
2 x 120 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
Direct drive, constant power technology for superior audio performance and reliability
Dante* audio connectivity to enable creating large audio systems over a local network
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
FAD2402 Amply Công Suất Labgruppen
 2,239,935    
Lab Gruppen
20,200,000
2 x 240 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
Direct drive, constant power technology for superior audio performance and reliability
Dante* audio connectivity to enable creating large audio systems over a local network
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA2401 Amply Công Suất Labgruppen
 4,884,480     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
11,800,000
240 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA601 Amply Công Suất Labgruppen
 6,207,383     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
9,550,000
60 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA1201 Amply Công Suất Labgruppen
 3,407,373     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
10,780,000
120 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA602 Amply Công Suất Labgruppen
 4,203,724     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
11,800,000
2 x 60 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA1202 Amply Công Suất Labgruppen
 2,189,287     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
12,830,000
2 x 120 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
1 -Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
CA2402 Amply Công Suất Labgruppen
 2,594,917     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
14,060,000
2 x 240 Watt amplifier for commercial and industrial applications
Low-Z (4/8 Ohm) and High-Z (70/100 V) operation per output with switchable high-pass filter
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh