Installed Amp

Amply phát nhạc nền, amply dòng lắp đặt từ Lab Gruppen Thụy Điển
FA2402 Amply Công Suất Labgruppen
 437,745,495    
Lab Gruppen
14,590,000
Bộ khuếch đại 2 x 240 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) cho mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FA1202 Amply Công Suất Labgruppen
 300,828,215    
Lab Gruppen
13,100,000
Bộ khuếch đại 2 x 120 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FA602 Amply Công Suất Labgruppen
 318,751,033    
Lab Gruppen
11,970,000
Bộ khuếch đại 2 x 60 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FAD602 Amply Công Suất Lab Gruppen
 454,884,082    
Lab Gruppen
16,100,000
Bộ khuếch đại 2 x 60 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) cho mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Công nghệ truyền động trực tiếp, công suất không đổi cho hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy
Kết nối âm thanh Dante * để cho phép tạo hệ thống âm thanh lớn qua mạng cục bộ
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FAD1202 Amply Công Suất Labgruppen
 309,467,648    
Lab Gruppen
17,420,000
Bộ khuếch đại 2 x 120 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Ổ đĩa trực tiếp, công nghệ năng lượng không đổi cho hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
FAD2402 Amply Công Suất Labgruppen
 403,194,146    
Lab Gruppen
18,550,000
Bộ khuếch đại 2 x 240 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Ổ đĩa trực tiếp, công nghệ năng lượng không đổi cho hiệu suất âm thanh vượt trội và độ tin cậy
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA2401 Amply Công Suất Labgruppen
 879,211,879     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
10,840,000
Bộ khuếch đại 240 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Vận hành Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA601 Amply Công Suất Labgruppen
 1,117,332,930     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
8,770,000
Bộ khuếch đại 60 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Vận hành Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA1201 Amply Công Suất Labgruppen
 613,331,256     1 - Channel Ampllifier
Lab Gruppen
9,900,000
Bộ khuếch đại 120 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Vận hành Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA602 Amply Công Suất Labgruppen
 756,675,451     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
10,840,000
Bộ khuếch đại 2 x 60 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA1202 Amply Công Suất Labgruppen
 394,075,698     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
11,780,000
Bộ khuếch đại 2 x 120 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động của Low-Z (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông cao có thể chuyển đổi
Thiết kế được chứng nhận Energy Star* bảo tồn năng lượng và giảm đáng kể chi phí vận hành
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
CA2402 Amply Công Suất Labgruppen
 467,090,679     2 - Channels Amplifier
Lab Gruppen
12,910,000
Bộ khuếch đại 2 x 240 Watt cho các ứng dụng thương mại và công nghiệp
Hoạt động với Z thấp (4/8 Ohm) và High-Z (70/100 V) trên mỗi đầu ra với bộ lọc thông số cao có thể chuyển đổi
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng