Microphone Preamplifiers 2 kênh

2-Channel Microphone Preamplifiers Behringer, Klark Teknik, TC Helicon, Midas
MIC2200 Microphone Preamplifiers Behringer
 61.272    
Behringer
4.140.000
Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
MIC BOOSTER CM-2 Mic preamp 2 kênh Klark Teknik
 22.827    
Klark Teknik
1.490.000
Bộ tăng cường micrô động 2 kênh
Bộ tiền khuếch đại chất lượng cao
Bảo hành 1 năm
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh