Microphone Preamplifiers 2 kênh

2-Channel Microphone Preamplifiers Behringer, Klark Teknik, TC Helicon, Midas
MIC2200 Microphone Preamplifiers Behringer
 1,335,374,038    
Behringer
3,970,000
Audiophile Vacuum Tube Microphone/Line Preamplifier
USB/Audio Interface
1-Year Warranty
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
MIC BOOSTER CM-2 Mic preamp 2 kênh Klark Teknik
 1,510,005,758    
Klark Teknik
1,800,000
Bộ tăng cường micrô động 2 kênh
Bộ tiền khuếch đại chất lượng cao
Bảo hành 1 năm
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.