Hộp đựng mic

Hộp đựng micro chuyên nghiệp
SKB 3I-1813-5WMC Thùng đựng microphone 8 cái
 26.037     Case Mixer Không Dây 4 cái
SKB
3.800.000
Exterior Length:19.68 in (49.99 cm)
Exterior Width: 15.18 in (38.56 cm)
Exterior Depth: 5.46 in (13.87 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-1813-7WMC Case Mixer Không Dây 8 cái
 31.149     Case Mixer Không Dây 8 cái
SKB
5.100.000
Exterior Length:19.82 in (50.34 cm)
Exterior Width: 15.50 in (39.37 cm)
Exterior Depth: 7.88 in (20.02 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-221710WMC Case Mixer Không Dây 4 cái
 25.097     Case Mixer Không Dây 4 cái
SKB
10.900.000
Exterior Depth: 24.25 in (61.60 cm )
Exterior Width: 19.50 in (49.53 cm ): Exterior Height: 12.25 in (31.12 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-2011-MC12
 548.364     Case Mixer Không Dây 8 cái
SKB
3.850.000
Exterior Length:22.00 in (55.88 cm)
Exterior Width: 14.00 in (35.56 cm)
Exterior Depth: 9.00 in (22.86 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh