Hộp đựng mic

Hộp đựng micro chuyên nghiệp
SKB 3I-1813-5WMC Thùng đựng microphone 8 cái
 156.932     Case Mic Không Dây 4 cái
SKB
4.520.000
Exterior Length:19.68 in (49.99 cm)
Exterior Width: 15.18 in (38.56 cm)
Exterior Depth: 5.46 in (13.87 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-1813-7WMC Case đựng Mic 8 cái
 187.250     Case đựng củ Mic Không Dây 8 cái
SKB
6.060.000
Exterior Length:19.82 in (50.34 cm)
Exterior Width: 15.50 in (39.37 cm)
Exterior Depth: 7.88 in (20.02 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-221710WMC Case Mic Không Dây 4 cái
 150.906     Case Micro Không Dây 4 cái
SKB
12.930.000
Exterior Depth: 24.25 in (61.60 cm )
Exterior Width: 19.50 in (49.53 cm ): Exterior Height: 12.25 in (31.12 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-2011-MC12 Case chứa Mic 12 cái SKB 3i-2011-MC12
 3.294.546     Case Mic Không Dây 12 cái
SKB
4.540.000
Exterior Length:22.00 in (55.88 cm)
Exterior Width: 14.00 in (35.56 cm)
Exterior Depth: 9.00 in (22.86 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
GM-04-WMIC Case Đựng Micro Không Dây
 1.151     CASE ĐỰNG MICRO KHÔNG DÂY
SKB
4.850.000
Exterior Length:19.8in ( 50.29 cm )
Exterior Width: 16 in (40.64cm )
Exterior Depth: 7.6 in (19.30 cm )
Product Weight: 8.4 lb (3.81 kg )
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh