Hộp đựng mic

Hộp đựng micro chuyên nghiệp
3I-1813-5WMC Tủ âm thanh - Thùng đựng microphone 8 cái SKB
 1,130,439,636    
SKB
5,440,000
Exterior Length: 19.75 in (50.16 cm)
Exterior Width: 15.25 in (38.73 cm)
Exterior Height: 5.5 in (13.97 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-1813-7WMC Tủ âm thanh - Case đựng Mic 8 cái SKB
 1,348,416,858     Case đựng củ Mic Không Dây 8 cái
SKB
7,270,000
Exterior Length: 19.875 in (50.48 cm)
Exterior Width: 15.5 in (39.37 cm)
Exterior Height: 7.875 in (20.00 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-221710WMC Tủ âm thanh - Case Mic Không Dây 4 cái SKB
 1,087,062,391    
SKB
15,420,000
Carton Length: 25.5 in (64.77 cm)
Carton Width: 20 in (50.80 cm)
Carton Height: 13 in (33.02 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-2011-MC12 Tủ âm thanh - Case chứa Mic 12 cái SKB
 2,048,301,544    
SKB
5,440,000
Exterior Length:22.00 in (55.88 cm)
Exterior Width: 14.00 in (35.56 cm)
Exterior Depth: 9.00 in (22.86 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
3i-1711-XLXD iSeries 1711-6 Shure SLX-D / QLX-D Case
 89    
SKB
5,530,000
Exterior Length: 18.25 in (46.36 cm)
Exterior Width: 13.79 in (35.03 cm)
Exterior Height: 6.81 in (17.30 cm)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
GM-04-WMIC Case Đựng Micro Không Dây
 19,022,901     CASE ĐỰNG MICRO KHÔNG DÂY
SKB
5,020,000
Exterior Length:19.8in ( 50.29 cm )
Exterior Width: 16 in (40.64cm )
Exterior Depth: 7.6 in (19.30 cm )
Product Weight: 8.4 lb (3.81 kg )
Hết hàng
Thêm vào giỏ hàng
Thành công! Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng.