Microphone Cases

SKB 3I-1813-5WMC
 677     Case Mixer Không Dây 4 cái
SKB
3.700.000
Exterior Length:19.68 in (49.99 cm)
Exterior Width: 15.18 in (38.56 cm)
Exterior Depth: 5.46 in (13.87 cm)
Shipping Weight: 7.40 lb (3.36 kg )
Product Weight: 6.42 lb (2.91 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-1813-7WMC Case Mixer Không Dây 8 cái
 816     Case Mixer Không Dây 8 cái
SKB
4.970.000
Exterior Length:19.82 in (50.34 cm)
Exterior Width: 15.50 in (39.37 cm)
Exterior Depth: 7.88 in (20.02 cm)
Product Weight: 9.70 lb (4.40 kg )
Shipping Weight: 10.88 lb (4.94 kg )
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-221710WMC Case Mixer Không Dây 4 cái
 657     Case Mixer Không Dây 4 cái
SKB
10.640.000
Exterior Depth: 24.25 in (61.60 cm )
Exterior Width: 19.50 in (49.53 cm ): Exterior Height: 12.25 in (31.12 cm)
Product Weight: 26.34 lb (11.95 kg )
Shipping Weight: 28.65 lb (13.00 kg)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh
SKB 3i-2011-MC12
 15.116     Case Mixer Không Dây 8 cái
SKB
3.750.000
Exterior Length:22.00 in (55.88 cm)
Exterior Width: 14.00 in (35.56 cm)
Exterior Depth: 9.00 in (22.86 cm)
Product Weight: 8.89 lb (4.03 kg )
Shipping Weight: 10.19 lb (4.62 kg)
Còn hàng
Thêm vào giỏ hàng
So sánh